| Suomeksi | Svenska | English |
 

Huvudsida

Om kören
[ Vår dirigent ]
Uppträdanden
Kontaktuppgifter
Länkar
Hanna Remes

Hanna Remes, född i Kemi (1973), har studerat vid Sibelius-Akademin.
Remes tog musikmagister examen vid avdelningen för kyrkomusik år 2001, med körledning och sång som sina huvudämnen. I mars 2004 genomgick hon A-examen för körledare med berömliga vitsord och i juni 2006 tog hon examen vid avdelningen för musikkonst med körledning som huvudämne.
Hanna Remes har även musikpedagogexamen från Keski-Suomen Konservatorio (Konservatoriet i Mellersta Finland).

Hanna Remes har varit dirigent för Helsingin Laulu sedan hösten 1998 och Kilven Kuoro sedan hösten 2000. Remes grundade kammarkören SonorEnsemble hösten 2002.

Remes arbetar som stiftsekreterare vid domkapitlet i Helsingfors stift samt utför tilläggsexamen vid Doktorandskolan DocMus i Sibelius-Akademin.
Därutöver är Remes konstnärlig ledare för Sekakuoroliitto (förbundet för blandade körer) och styrelsemedlem i Sulasol.
 
   

SonorEnsemble 2018